Dziesiąta edycja będzie sprzyjać refleksji

Dziesięciolecie funkcjonowania konkursu w świadomości społecznej pozwoli zapewne na bardziej wszechstronną ocenę jego oddziaływania i roli jaką spełnia w różnych środowiskach i mediach. Z roku na rok przybywa nam sympatyków i sprzymierzeńców zaniepokojonych degradacją i wulgaryzacją języka, zubożeniem stylu komunikacji społecznej mimo niespotykanego rozwoju elektronicznych środków przekazu. Ostatnio organizatorzy Programu… czytaj więcej Dziesiąta edycja będzie sprzyjać refleksji czytaj więcej Dziesiąta edycja będzie sprzyjać refleksji

Dziesięciolecie funkcjonowania konkursu w świadomości społecznej pozwoli zapewne na bardziej wszechstronną ocenę jego oddziaływania i roli jaką spełnia w różnych środowiskach i mediach. Z roku na rok przybywa nam sympatyków i sprzymierzeńców zaniepokojonych degradacją i wulgaryzacją języka, zubożeniem stylu komunikacji społecznej mimo niespotykanego rozwoju elektronicznych środków przekazu. Ostatnio organizatorzy Programu Mistrz Mowy Polskiej poszczycić się mogą moralnym wsparciem polskich biskupów wyrażonym w Liście Pasterskim Episkopatu Polski na niedzielę 17 stycznia 2010 zatytułowanym Bezcenne dobro języka ojczystego. Autorzy listu piszą: „Choć Polska – na skutek wojen, grabieży i zaborów – straciła ogromną część tworzonych przez wieki dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość, a stało się to w znacznej mierze dzięki językowi. Znajdował on najpełniejszy wyraz w twórczości literackiej w kraju i na emigracji” Ale nic nie jest dane raz na zawsze, XXI wiek niesie nowe zagrożenia. „Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się (…) zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu – w telewizji i w radiu, w filmach, piosenkach , gazetach i na forach internetowych – widać wyraźnie upadek języka i obyczaju. (…) Zubożenie języka obserwujemy u dzieci i młodzieży, u dorosłych i starszych, u polityków i ludzi kultury. Spotykamy się z nim na ulicy i w tramwaju, w szkole i w pracy, w gazetach i książkach, w teatrze i w programach rozrywkowych.”
Wymieniając liczne zagrożenia dla języka i kultury narodowej, rozpoznając ich przyczyny, biskupi z wdzięcznością mówią o tych ludziach i grupach społecznych, którym leży na sercu stan współczesnej polszczyzny: o polonistach, nauczycielach akademickich, bibliotekarzach, pisarzach, reżyserach i aktorach, a także kapłanach. W tym kontekście cieszyć mogą słowa świadczące o docenieniu starań organizatorów Programu: „Godne podkreślenia są także inicjatywy krajowe, jak chociażby coroczny plebiscyt na „Mistrza Mowy Polskiej” – osobę, która w życiu publicznym posługuje się wzorową polszczyzną”. List kończy się wezwaniem: „Niech więc mówienie na co dzień pięknym językiem polskim stanie się troską nas wszystkich, a szczególnie osób publicznych na każdym poziomie i stanowisku.” Jako wzór przywołany został w tym miejscu „Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, niezrównany Mistrz polskiej mowy, który pięknym językiem mówił do nas przez całe lata” .
Dziesiąta edycja konkursu poczet Mistrzów wzbogaci.

Henryk Smuczek
Sekretarz Programu

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com