Łukasz Połomski

NOMINACJA DO TYTUŁU MISTRZA MOWY POLSKIEJ

historyk, nauczyciel, publicysta, popularyzator historii. Absolwent historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: magister (2011 r.) i doktor (2018). 

Od 2011 r. stoi na czele stworzonego przez siebie Stowarzyszenia Sądecki Sztetl, w którym zgromadził znawców zagadnień żydowskich na Sądecczyźnie. Od 2020 r. jest prezesem Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu. Aktywnie współpracuje z innymi fundacjami i instytucjami w regionie m.in. z projektem „Ludzie, Nie Liczby”, Muzeum Okręgowym, Sądecką Biblioteką Publiczną i innymi. Autor monografii historycznej Nowego Sącza na przełomie XIX i XX wieku pt. „Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939″. Napisał kilkanaście artykułów naukowych i dziesiątki popularnonaukowych. Współpracuje z portalem „Twój Sącz”, jest redaktorem naczelnym kilku numerów kwartalnika „Sądeczanin HISTORIA”.

Wymyślił i prowadzi po Nowym Sączu spacery historyczne zarówno dla szkół, jak również dla turystów oraz zorganizowanych grup. Wśród oprowadzanych przez niego gości znaleźli się dyplomaci, naukowcy, a także mąż wiceprezydent USA Kamalii Harris – Pierwszy Gentleman Douglas Emhoff (2023 r.).
Założył kanał na YouTube, gdzie prezentuje swoje spacery w wersji filmowej.

Jest autorem kilkunastu wystaw, inicjatorem wielu konferencji naukowo-edukacyjnych. Pod koniec 2022 r. zainicjował tworzenie centrum edukacyjno-muzealnego „Dom Jakuba”, które powstanie w centrum Nowego Sącza. Znajdą się w nim m.in. dziesiątki relacji starszych Sądeczan, które Połomski nagrywa we współpracy z Instytutem Pileckiego od 2019 r. 

Jako nauczyciel pracuje obecnie w Szkole Podstawowej nr 20, Zespole Szkół  Społecznych SPLOT oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Jest zapraszany do wielu szkół w regionie na wykłady i pogadanki. Autor dwóch innowacji pedagogicznych, z których jedna została zwieńczona odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci powstańców styczniowych (w 2023 r.). 

W sierpniu 2022 r. prowadził uroczystość odsłonięcia Miejsca Pamięci Ofiar Holokaustu w Nowym Sączu. Zostało ono otwarte w ramach projektu „Ludzie, Nie Liczby”, a Łukasz Połomski przygotował na monument niemal 12 tys. imion i nazwisk zamordowanych w Holokauście Sądeczan. Jego praca trwała 10 lat. Za swoją działalność wyróżniony tytułem Człowieka Roku „Gazety Krakowskiej” w 2015 r., nagrodą „Chroniąc Pamięć” oraz II miejscem w Rankingu „Genialni Lokalni Globalni” (2023 r.). W 2022 r. w imieniu Stowarzyszenia Sądecki Sztetl odebrał wyróżnienie w czasie gali Nagrody POLIN 2022. Sam był nominowany do nagrody POLIN w 2016 r., podobnie jak do Nagrody im. Ireny Sendlerowej. 

Głosowanie Vox Populi 2023

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com