Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

NOMINACJA DO TYTUŁU KUŹNI MISTRZÓW MOWY POLSKIEJ

Szkoła powstała w 1946, kontynuując tradycję Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, którego twórcą i kierownikiem Wydziału sztuki Aktorskiej był Aleksander Zelwerowicz. Do absolwentów PIST-u zaliczają się m.in. Nina Andrycz, Elżbieta Barszczewska, Danuta Szaflarska, Teresa Roszkowska, Erwin Axer, Aleksander Bardini, Marian Wyrzykowski, Jan Kreczmar czy Jan Świderski. Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w Łodzi. Rektorem szkoły i dziekanem Wydziału Reżyserii został Leon Schiller, dziekanem Wydziału Aktorskiego – Aleksander Zelwerowicz, a Wydziału Dramatycznego – Bohdan Korzeniewski.

W 1949 PWST przeniesiono do Warszawy, a wkrótce połączono ją z założoną tu przez Zelwerowicza Państwową Wyższą Szkołą Aktorską. W 1955 roku PWST przeniosła się do Collegium Nobilium, nawiązując tym do tradycji, jeszcze osiemnastowiecznej, przedstawień organizowanych przez Stanisława Konarskiego. W tymże roku uczelni nadano również imię zmarłego właśnie Aleksandra Zelwerowicza.

W roku 1962 PWST uzyskała prawa akademickie i odtąd absolwenci byli magistrami sztuki, a jej wykładowcy zostali docentami i profesorami. W ostatnich latach Akademia Teatralna nawiązała współpracę m. in. z Lee Strasberg Film and Theatre Institute w Nowym Jorku, National School of Drama w New Delhi oraz Taipei National University of Arts.

Głosowanie Vox Populi 2023

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com