Świtezianka – Adam Mickiewicz

Adam Mic­kie­wicz wy­dał utwór ?Świ­te­zian­ka? w to­mie ?Bal­la­dy i ro­man­se? w 1822 roku w Wil­nie. Był to mo­ment prze­ło­mo­wy dla pol­skiej li­te­ra­tu­ry, po­czą­tek no­wej epo­ki – ro­man­ty­zmu. ?Świ­te­zian­ka? na­le­ży do no­we­go ga­tun­ku li­te­rac­kie­go, utwo­rzo­ne­go przez Mic­kie­wi­cza – ballady romantycznej. Opowiada ona historię chłopca zwanego Strzelcem i dziewczyny zamieszkującej jezioro Świteź, która wystawia na próbę miłosne deklaracje zakochanego chłopca. Posłuchajmy utworu w interpretacji Andrzeja Matula.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com