Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

Stolica Języka Polskiego to festiwal literacki skierowany do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie ucieka do malowniczych i kameralnych miejsc. W Szczebrzeszynie, jednym z najpiękniejszych miast Roztocza, nasi goście spędzać będą czas w towarzystwie wybitnych pisarzy, muzyków, aktorów i poetów, wirtuozów słowa. Festiwal skierowany jest do wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Ma charakter letniego spotkania z książką, muzyką, teatrem.
Przez Roztocze, region pogranicza, przepływało i przepływa wiele doświadczeń, a ich różnorodność napędza i wzbogaca wielokulturowość tego obszaru. Ale jest też, co szczególnie należy podkreślić, swoisty genius loci Roztocza przyciągający tu przez wieki artystów, poetów, ludzi kreatywnych i wybitnych przywódców. Są także unikalne wartości kulturowe, które pozwalają budować wokół nich program rozwoju o znaczeniu ogólnopolskim. Do takich niematerialnych skarbów należy wpisanie nazwy Szczebrzeszyn w świadomość każdego Polaka. Jest to zasługa Jan Brzechwy, którego wiersz przyczynił się do trwałego złączenia Szczebrzeszyna z językiem polskim.