Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Mistrz Mowy Polskiej

absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował filologię germańską i historię sztuki, także na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze. Dodatkowo, jako stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w 1994 roku studiował zarządzanie muzeami i galeriami na City University w Londynie. Oprócz tego mniejsze stypendia i pobyty studyjne przypadły we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i USA. W 1989 roku był współzałożycielem pierwszego w Polsce i krajach dawnej RWPG klubu „LIONS”, z którego wystąpił. W latach 1991 – 96 był asystentem dyrektora naczelnego Muzeum Narodowego w Poznaniu, śp. profesora dr hab. Konstantego Kalinowskiego. Jednocześnie został zaproszony do zarządu właśnie założonej przez Edwarda hr. Raczyńskiego (1891-1993), prezydenta RP na uchodźstwie, Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie objął pełnioną do dziś funkcję członka i sekretarza zarządu. Obecnie – jak sam o sobie mówi – jest rolnikiem. W 1993 roku objął i piastuje do dzisiaj funkcję prezesa zarządu spółki „Majątek Rogalin” Sp. z o.o. Wolny czas spędza na spacerach, kolekcjonerstwie sztuki, czytaniu i innych. Może poszczycić się znajomością kilku języków, w tym dwóch biegle (niemieckiego i angielskiego). Interesuje się i obywatelsko angażuje w sprawy swojego miasteczka – Puszczykowa pod Poznaniem. Za swoją działalność na rzecz ochrony krajobrazu, przyrody i ładu przestrzennego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, statuetką Bene meritus za zasługi dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz medalem pamiątkowym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, za kultywowanie tradycji i dziedzictwa ziemiaństwa wielkopolskiego. Jest wnukiem urodzonego w Chodzieży powstańca wielkopolskiego, śp. Aleksandra Pietraszaka, który wraz ze swoimi braćmi: Kazimierzem i Janem, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. I to właśnie opowieści o dziadku wygłaszane w radio i telewizji skłoniły Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej do zgłoszenia go do konkursu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com