Działdowska Kuźnia Słowa – Vox Populi

Działdowska Kuźnia Słowa to stowarzyszenie powołane do życia nie tylko przez literatów, ale też przez osoby, dla których utrwalanie dorobku licznych lokalnych twórców było sprawą istotną. Z tego powodu wolę wspólnego działania dla wspierania lokalnych twórców, w listopadzie 2011 roku, wykazali nie tylko „ludzie pióra”, ale też twórcy innych niż literatura dziedzin, dziennikarze, bibliotekarze i działacze na rzecz kultury.  Na początku plany nie były nadmiernie wygórowane. Ustalono, że najważniejsza jest integracja środowiska, a temu miały służyć spotkania, zaplanowane z góry na ostatnie czwartki miesiąca. Z czasem jednak nie tylko grono członków uległo powiększeniu, ale i zadania stawały się coraz bardziej ambitne. Po dokonaniu formalnej rejestracji Stowarzyszenie zaczęło realizować coraz to nowe projekty i intensywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym Miasta i Powiatu. Na początku w sposób naturalny nawiązało współpracę z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami kultury, dzięki czemu grupa dysponowała miejscem do realizacji swoich projektów. Wkrótce współpraca ta stała się bardziej wszechstronna, powstawały projekty, łączące potencjał zarówno członków Kuźni, jak i sekcji artystycznych, współpracujących z lokalnymi ośrodkami kultury. Działania w stowarzyszeniu stały się wielokierunkowe. Stowarzyszenie od lat jest na przykład głównym organizatorem cyklicznych letnich spotkań plenerowych pod nazwą „Powiatowe Wieczory z Poezją” (w 2019 roku odbędzie się VII edycja tej imprezy), podczas których zaproszeni do udziału w projekcie aktorzy prezentują publiczności na terenie powiatu działdowskiego twórczość lokalnych literatów. Wartością dodaną jest to, że wybitne i znane postaci ze świata kultury stają się często przyjaciółmi tej grupy i wspomagają ten projekt i inne działania SDKS również w kolejnych latach. Do takich osób można zaliczyć Lidię Sadową,  Marcina Trońskiego, Janusza Kukułę czy Wojciecha Kassa. Ponadto SDKS redaguje i przygotowuje do druku, a następnie promuje wydawnictwa zbiorowe i indywidualne lokalnych poetów i pisarzy. Opracowuje scenariusze przedstawień dla publiczności, wykorzystując w formule twórczość lokalną. Często uatrakcyjnia przekaz słowny elementami teatralnymi czy tanecznymi, korzystając z możliwości współpracy z Miejskim Domem Kultury. Członkowie Kuźni spotykają się z dziećmi w przedszkolach i z młodzieżą w szkołach, zachęcając do czytania w ogóle, ale też przybliżając im twórczość lokalną, uczestniczą w pracach Jury licznych konkursów literackich i recytatorskich na terenie powiatu działdowskiego. Literacka Kuźnia organizuje też spotkania autorskie,  patronuje przedsięwzięciom organizowanym w szkołach i przedszkolach, wszędzie tam, gdzie podkreśla się piękno języka polskiego i szacunek do ojczystej mowy. Jej członkowie są zapraszani do prowadzenia warsztatów literackich w wybranych szkołach. SDKS wspiera też swoją obecnością lub deklaracją współpracy pokrewną do naszej działalność innych grup i stowarzyszeń. Najnowszy nasz projekt to napisanie tekstów, do których w lokalnej Szkole Muzyki i Tańca została napisana muzyka. Niedawno miała miejsce premiera koncertu z lokalną poezją śpiewaną. Łączy nas przekonanie, że miejsce zamieszkania nie definiuje z góry możliwości wykorzystania potencjału ludzi twórczych. Przykładem może być realizacja w Teatrze Polskiego Radia słuchowiska „Druciany krzyżyk” według scenariusza należącej do Działdowskiej Kuźni Słowa Krystyny Sztramskiej. Działalność SDKS stała się wielokierunkowa i barwna. Realizacja dużych projektów opiera się głównie na finansowym wsparciu konkretnych działań  przez władze samorządowe ( Powiat Działdowski i Gmina-Miasto Działdowo) , współpracy technicznej i organizacyjnej z regionalnymi ośrodkami kultury, ale przede wszystkim na chęci do działania, pomysłowości, wzajemnym wsparciu i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, którzy pracują na rzecz grupy w swoim wolnym czasie i nieodpłatnie. W każdym działaniu odnajdują się inne osoby, jest w tym pełna swoboda i każdy może rozwijać swoje pasje w najbardziej dla siebie przyjazny sposób. Stowarzyszenie pełni rolę integrującą lokalne środowisko twórcze. Od kilku lat w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą Renata Buczyńska, Ewa Sotomska i Jadwiga Smółka.  Na chwilę obecną SDKS zrzesza 45 osób.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com