Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie – Vox Populi

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, to dzieje wielu pokoleń ludzi, które odcisnęły swoje piętno w życiu miasta, regionu, kraju a nawet świata. Historia szkoły jako gimnazjum rozpoczyna się 8 kwietnia 1858 roku. Siedzibą szkoły był wtedy klasztor pofranciszkański. W latach 1861-1862 szkoła została przekształcona w progimnazjum, a w 1866 roku stała się gimnazjum z pełnymi prawami. 16 kwietnia 1866, w szkole odbyła się pierwsza matura uprawniająca do studiów wyższych. W 1870 roku gimnazjum przeniesiono do nowego (obecnego) budynku przy ulicy Poznańskiej 11. Pierwszym dyrektorem był dr Herman Geist (1858-1861). W trakcie okresu antypolskich ustaw szkolnych swoją kadencję miał dr Wilhelm Guttmann (1837-1877), następnie Henryk Schmolka (1895-1898). Ostatnim dyrektorem z czasów pruskich był dr August Wundrock (1911-1919), który był dyrektorem również po uwolnieniu Śremu spod panowania zaborców. Świadczy to o jego życzliwym i przyjaznym stosunku do Polaków. 1 kwietnia 1920 roku nominację na dyrektora szkoły otrzymał Henryk Ogonowski, wówczas szkoła przybrała wyłącznie polski charakter. Imię generała Józefa Wybickiego przyjęła w 1922 roku, także w tym roku, 4 i 5 września, odbył się I Zjazd Absolwentów i Abiturientów. W 1923 roku wprowadzono plan nauki obowiązujący gimnazjum typu staro-klasycznego. W roku szkolnym 1934/1935 gimnazjum staje się koedukacyjne. W 1933 roku szkołę przekształcono w gimnazjum i liceum. W 1939 roku do Śremu przybył 15 Pułk ułanów, który zajął na kwaterę dla swego sztabu budynek szkoły. Po wkroczeniu do Śremu Niemców w 1939 roku, wojsko niemieckie zajęło budynek szkoły. Podczas ich pobytu zniszczono wiele pomocy naukowych. W 1942 roku w budynku liceum znajdowała się niemiecka koedukacyjna szkoła średnia z internatem. W dniu 12 kwietnia 1945 roku szkoła ponownie oficjalnie zaczęła istnieć i powróciła do swojego dawnego budynku. Pierwszy egzamin dojrzałości po wojnie odbył się 16 i 17 lipca 1945 roku ? przystąpiło do niego 23 uczniów. W dniach 20-21 września 1958 roku odbyły się uroczystości setnej rocznicy istnienia gimnazjum połączone ze zjazdem około 700 absolwentów i wychowawców. 18 czerwca 1972 roku nadano szkole sztandar, a 19 marca 1975 roku dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej Patrona Szkoły. We wrześniu 2008 roku szkoła obchodziła główne uroczystości związane ze 150. rocznicą swego istnienia. Z tej okazji odbył się zjazd absolwentów Liceum. Od roku szkolnego 2009/2010 w szkole zostało uruchomione Gimnazjum Dwujęzyczne.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com