Dialog – czasopismo literacko-artystyczne

Dialog – czasopismo literacko-artystyczne

Którego tematyką jest dramaturgia współczesna (teatralna, radiowa i telewizyjna). Miesięcznik powstał w 1956 roku, wydawany jest w Warszawie. Od 1 kwietnia 2010 r. wydawcą jest Instytut Książki. W każdym numerze drukowany jest dramat lub scenariusz, najczęściej jeszcze przed premierą teatralną lub telewizyjną. Pismo drukuje też eseje i felietony dotyczące sztuki dramatycznej oraz umieszcza przekłady dramatów obcych.

Eseje, recenzję i artykuły krytyczne do „Dialogu” pisali między innymi: Jan Błoński, Andrzej Kijowski, Andrzej Tadeusz Kijowski, Zbigniew Mikołejko oraz Jan Kott. W czasopiśmie drukowano utwory dramatyczne twórców takich jak: Ireneusz Iredyński, Zbigniew Herbert, Ernest Bryll, Jarosław Marek Rymkiewicz, Janusz Głowacki, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Olgierd Kajak.

Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był Adam Tarn, a zastępcą redaktora naczelnego (od 1956 do 1969 r.) był Konstanty Puzyna, który następnie kierował pismem od roku 1971 do swojej śmierci w roku 1989. Obecnie funkcje redaktora naczelnego piastuje Jacek Sieradzki.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com