Inauguracja XI Edycji Programu

10 maja 2011r. upływa termin zgłaszania kandydatów do tytułu Mistrz Mowy Polskiej XI edycji. Ogólnopolski program promocyjny „Mistrz Mowy Polskiej”, którego celem jest szerokie rozpropagowanie najlepszych wzorców językowych, został zainaugurowany w grudniu 2000 r. z inicjatywy redakcji Magazynu Konsumenta „Solidna Firma”. Dziesięć dotychczasowych edycji tego bezprecedensowego programu potwierdziło celowość organizowania… czytaj więcej Inauguracja XI Edycji Programu czytaj więcej Inauguracja XI Edycji Programu

10 maja 2011r. upływa termin zgłaszania kandydatów do tytułu Mistrz Mowy Polskiej XI edycji. Ogólnopolski program promocyjny „Mistrz Mowy Polskiej”, którego celem jest szerokie rozpropagowanie najlepszych wzorców językowych, został zainaugurowany w grudniu 2000 r. z inicjatywy redakcji Magazynu Konsumenta „Solidna Firma”. Dziesięć dotychczasowych edycji tego bezprecedensowego programu potwierdziło celowość organizowania corocznych konkursów i wykazało duże zainteresowanie nimi ze strony instytucji oraz osób i środowisk opiniotwórczych, w tym zwłaszcza mediów. Przypomnijmy: laureatami ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji zostali: Jerzy Trela, Stanisław Tym, Artur Andrus i Beata Tadla w kategorii Vox Populi . Nagrodę specjalną – Wawrzyn Mowy Polskiej – jury przyznało Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP na wychodźstwie, w przededniu tragedii w Smoleńsku.
Zwracamy się z apelem do instytucji kulturalnych, mediów, stowarzyszeń i samorządów o zgłaszanie nowych kandydatów do zaszczytnego, honorowego tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”. Propozycje prosimy zgłaszać na adres mailowy do Sekretariatu Programu: sekretariat@mistrzmowy.pl, lub telefonicznie pod warszawskie numery: (022) 869 95 19, 869 95 17 oraz kom. 504 179 211.
Wręczenie nominacji odbędzie się 13 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Ich publiczna prezentacja zbiegnie się z rozpoczęciem ogólnopolskiego plebiscytu, w czasie którego zainteresowani będą mogli wskazywać swoich faworytów, którzy wyróżniają się polszczyzną piękną, mądrą i poprawną – najbardziej zasługujących na miano Mistrza w tej dziedzinie. Nominowani będą popularyzowani na plakatach, w prasie oraz Internecie. Gala Finałowa XI edycji z wręczeniem laurów Mistrzom Mowy Polskiej planowana jest 19 września w Dworze Artusa w Gdańsku.
W tym roku po raz pierwszy konkurs przebiegać będzie w poszerzonej i wzbogaconej formule. Z inicjatywy dotychczasowych Mistrzów – laureatów wyłonionych w latach 2001 2011 – powołana została Akademia Mistrzów Mowy Polskiej sprawująca pieczę nad skarbnicą ojczystej mowy. Oprócz współpracy z organizatorami i jurorami konkursu, Akademia stawia sobie za cel wyłanianie i nagradzanie instytucji życia publicznego szczególnie zasłużonych w pielęgnowaniu i kultywowaniu najlepszych wzorców polszczyzny. Doroczne nagrody Akademii będą wręczane razem z nagrodami indywidualnymi na Gali Finałowej Programu.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com