Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Nominacje odbiera Mateusz Nowak - Kierownik Programowy Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"
Nominacje odbiera Mateusz Nowak – Kierownik Programowy Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”

„Warsztaty Słowa” prowadzone są w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” i Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe” od początku istnienia instytucji przez Dorotę Lesiak i Mateusza Nowaka. Dorobek warsztatów to ponad osiemdziesiąt nagród i wyróżnień zdobytych przez ich uczestników na konkursach recytatorskich o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej. Uczestnicy warsztatów są również laureatami stypendiów oraz nagród Prezydenta Miasta Lublin i Marszałka Województwa Lubelskiego. Od początku istnienia w zajęciach brało udział kilkudziesięciu recytatorów w każdym wieku – dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli i młodzież. Instruktorzy zajęć sztuki recytacji i mówienia artystycznego uczyli się nie tylko od swoich instruktorów, Anny Paluch i Haliny Tomaszewskiej-Kornackiej, ale również autorytetów w dziedzinie sztuki żywego słowa: Beaty Fudalej, Jarosława Gajewskiego, Józefy Jamróz-Zając, Ireny Jun, Bogusława Kierca, Grażyny Matyszkiewicz, Barbary Michałowskiej-Rozhin, Moniki Rasiewicz. Praca warsztatowa oparta jest głównie na idei i praktyce Mieczysława Kotlarczyka, opisywanej przez niego za pomocą trzech głównych zagadnień DYKCJA – EKSPRESJA – MAGIA. W pracy na dykcją wykorzystywane są głównie materiały warsztatowe opracowane przez Bogumiłę Toczyską i Mieczysławę Walczak-Deleżyńską.

DDK „Węglin” na kulturalnej mapie Lublina pojawił się dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców dzielnicy Węglin Północny. Drzwi nowej, miejskiej instytucji oficjalnie otwarto 2 października 2011 roku. Oferta instytucji skoncentrowana jest wokół trzech osi: edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, cykle prezentujące interesujące zjawiska teatralne, muzyczne, sztukę współczesną oraz działania aktywizujące kulturalnie i animujące mieszkańców. DDK „Węglin” tworzy atrakcyjną ofertę edukacji artystycznej dla osób w każdym wieku, prezentuje dokonania twórców, promuje talenty, buduje program twórczego spędzania wolnego czasu. Przy tworzeniu oferty kulturalnej współpracuje ze społecznością lokalną. W swojej ofercie ma kilkadziesiąt form warsztatowych i kilkanaście cykli tematycznych. Realizacji wszystkich działań przyświeca idea kultury, jako zjawiska integrującego ludzi i pola indywidualnych, świadomych wyborów. W 2016 roku DDK „Węglin” obchodzi 5-lecie swojej działalności. Instytucji powierzono zadanie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”, który rozpoczął działalność w październiku 2015 roku.

 

logo_ddk_x2