Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, powołaną w celu kultywowania tradycji i kultury leśnej oraz upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy o lesie. Zadania te realizowane są z pasją i w poszanowaniu kultury słowa mówionego i pisanego. Od 31 lat Ośrodek współpracuje z placówkami szkolnymi i akademickimi, organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami, ogrodami botanicznymi oraz muzeami w kraju i za granicą, co owocuje różnorodnymi wydarzeniami, w tym na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Przykładami takich przedsięwzięć są: I i II konferencja „Las w kulturze polskiej” (październik 1999 r. i wrzesień 2011 r.), Forest Day 2 w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (grudzień 2008); „First meeting of the International Committee Young People in European Forests 2010” (październik 2009 r.); „Międzynarodowe sympozjum Heinrich von Salisch (1846 – 1920) – w 90. rocznicę śmierci”(czerwiec 2010 r.): panel ekspercki „Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym” realizowany w ramach przygotowań Narodowego Programu Leśnego (kwiecień 2014 r.). Ośrodek jest miejscem spotkań integrujących zawodowe środowisko leśników. Odbywają się tutaj krajowe narady z okazji Dnia Lasu, Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników (z kategorią twórczość literacka). Dwa ostatnie mają charakter cykliczny, podobnie jak konferencja naukowa „Las i historia”, organizowana we współpracy z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 12 lat, rokrocznie do Ośrodka Kultury Leśnej zjeżdżają z całej Polski gawędziarze, by uczestniczyć w Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Stając w szranki o laur najlepszego bajarza przygotowują inspirujące, nietuzinkowe opowieści przyrodnicze i odnoszą krasomówcze sukcesy. Jego pięciokrotny laureat, Adrian Wiśniowski został Mistrzem Mowy Polskiej w kategorii Vox Populi, a Zespół Szkół Leśnych w Lesku, z którego uczniowie regularnie z sukcesami startują w tym konkursie – Kuźnią Mistrzów Mowy.