Redakcja Językowa Polskiego Radia

Nagrodzona w 2014 roku nagrodą Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Rada Językowa od lat czuwa już nad kulturą i poprawnością mowy polskiej w dziennikarstwie radiowym, przyczyniając się tym samym do pielęgnowania najlepszych wzorców polszczyzny.

Dodaj komentarz