Kontakt

Danuta Hanna Jakubowska – Dyrektor ds Promocji

tel. + 48 22 57 88 999 w. 108, + 48 22 57 88 992

e-mail: dhjakubowska@mistrzmowy.pl

Edyta Tybura – Koordynator Programu

tel. +48 22 57 88 999 w. 106, + 48 22 57 88 994, kom. 601 331 599

e-mail: etybura@solidnafirma.pl

Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej

ul. Łopuszańska 53, 02- 232 Warszawa

tel. + 48 22 57 88 999

e-mail: sekretariat@mistrzmowy.pl, kandydaci@mistrzmowy.pl